Podstawowe umiejętności matematyczne.

Pierwsze rok nauki dziecka w szkole to rok, w którym następuje okres przejściowy pomiędzy zabawą w przedszkolu a prawdziwą nauką, która dla dziecka może być ciężka do przyjęcia. Zwłaszcza sześciolatki, które od dwóch lat chodzą do klasy pierwszej, mogą mieć problemy z zaakceptowaniem zasad panujących na szkolnych lekcjach. Nawet jeśli w przedszkolu dziecko poznało czym jest dodawanie to było to pokazane w formie zabawy i rekreacji. Nagle jednak dzieciństwo zostaje troszkę dla dziecka przerwane, bo szkoła to już nie to samo co przedszkole. Ale to właśnie w szkole, już od pierwszej klasy dziecko opanowuje podstawowe umiejętności matematyczne, podstawy języka polskiego czy podstawy biologii. Jeśli chodzi o matematykę, to najważniejszy na pierwszym etapie nauki w szkole jest oczywiście dodawanie. To umiejętność podstawowa, najważniejsza z wszystkich czterech działań matematycznych.

Dodawanie jest absolutną podstawą matematyki. Bez tego nie możemy opanować pozostałych działań. Dziecko po przedszkolu będzie już wiedzieć, że dodawanie to jest powiększanie czegoś o coś dodatkowego. Na pewno na klockach czy zabawkach dziecko poznało, że skutkiem dodawania jest to, że czegoś było mniej a po dodaniu jest więcej. Kiedyś w szkołach podstawowych dzieci uczyły się liczyć na liczydle. Dzisiaj również dodawanie najłatwiej pokazać właśnie za pomocą przesuwanych na liczydle elementów. Pierwsze etapy zaprzyjaźniania dzieci z matematyką to oczywiście liczenie w obrębie dziesięciu. Przed jakimkolwiek dodawaniem dzieci muszą umieć liczyć, ale to już większość ma opanowane od przedszkola. Potem stopniowo uczy się dzieci ile to jest dwa plus dwa czy trzy dodać trzy. Z całą pewnością można stwierdzić, że podstawową umiejętnością matematyczną jest właśnie dodawanie.

Kolejną umiejętnością matematyczną, które dzieci poznają już od pierwszej klasy podstawówki jest odejmowanie. Tutaj z kolei dzieci już rozumieją, że odejmowanie to inaczej zabranie czegoś od czegoś. Ale cały czas podkreślamy, że umiejętnością podstawową będzie w każdym przypadku liczenie. Nawet jeśli pokażemy dziecku na liczydle, że mamy na przykład siedem elementów i odejmujemy od nich trzy to na początku swojej przygody z matmą dziecko po kolei wykona działania odjęcia trzech elementów a następnie policzenia pozostałych.

W dzisiejszych czasach opartych na sile pieniądza umiejętność matematyczna, jaką jest dodawanie to absolutna podstawa. W każdej dziedzinie życia matematyka i jej podstawy bardzo się przydają, w szczególności właśnie do funkcjonowania w opartym na ekonomii świecie. Zresztą ekonomia to nauka pochodna od matematyki. Zatem podstawowe umiejętności matematyczne, takie jak dodawanie czy odejmowanie, przydają się w każdej innej dziedzinie nauki. Ekonomia oparta jest na matematyce, fizyka również, nie mówiąc o przedmiotach bardziej skomplikowanych takich jak statystyka czy logika. Dlatego tym lepiej, że w szkołach już od pierwszej klasy uczy się dzieci dodawania i odejmowania. Każde dziecko może mieć potem różne podejście do nauki, ale dzięki szkole podstawowej podstawowe umiejętności liczenia dzieci będą miały opanowane, a niekiedy te podstawy wystarczą, żeby sobie w dorosłym życiu poradzić.

Comments are closed.