Modele matematyczno-ekonomiczne

Ekonomia i matematyka przenikają się na wielu płaszczyznach i bardzo trudno jest dzisiaj w jasny sposób oddzielić jedną i drugą naukę. Nie da się dostać na dobrą uczelnię biznesową czy ekonomiczną bez bardzo dobrej znajomości podstaw matematyki, a w wielu przypadkach szkoły szukają tylko i wyłącznie wybitnych matematycznych umysłów. Bo chociaż ekonomia nie opiera się tylko na liczeniu, ale również zarządzaniu i w tym czynnik ludzki ma decydujące znaczenie, to jednak bez wiedzy stricte matematycznej podejmowanie nawet prostych decyzji zarządczych czy menadżerskich może okazać się zupełnie niemożliwe. A tym bardziej przeanalizowanie danych spływających z rynku i próba ich odpowiedniego zinterpretowania w kontekście długoterminowego trendu w danym segmencie – bez wiedzy mikro i makroekonomicznej, a więc opartej na ścisłych zarachowaniach matematycznych, byłoby zupełnie niemożliwe.

Jeśli ktoś natomiast wiąże swoją przyszłość z pracą przy najpoważniejszych transakcjach rynkowych, musi posiąść wiedzę matematyczną na bardzo wysokim poziomie. Nawet przy zastosowaniu najnowocześniejszych programów księgowych do pomocy, nadal to krytyczna analiza człowieka stoi na ostatnim etapie podejmowania decyzji w świecie biznesu a o poszczególnych krokach wielkich korporacji decyduje ostateczne przekonanie zarządu o prawidłowości jakiś obliczeń czy szacunków rachunkowych.

Leave a Comment