Od starożytności po współczesność

laptop-1344464_1280Matematyka to bardzo ciekawa nauka swoimi korzeniami sięgająca najdawniejszych czasów. Kiedy dokładnie powstała matematyka? To bardzo trudno oszacować. Najnowsze odkrycie ukazują, że nawet kilkadziesiąt tysięcy lat temu ludzkość wykonywała pewne obliczenia. Wykonywała na tym co miała. Obliczenia miały postać nacięć w kawałku drewna lub na kości, układania jakiejś liczby kamieni w określonym miejscu itp. Matematyka ma zastosowanie w astronomii, a jednym z jej działów jest geometria. Już w starożytnej Mezopotamii ludzkość zaczęła interesować się ruchem ciał niebieskich oraz obliczać objętości i inne wymiary poszczególnych obiektów. Dokonywała również innych obliczeń.

I tak przez dzieje matematyka rozwijała się aż do czasów współczesnych. Jest ona obowiązkowym przedmiotem w szkołach kształcenia ogólnego. Mają z nią styczność w takiej czy innej formie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli chodzi o studentów to jest to zależne od obranego przez nich kierunku studiów. Humaniści mają matematykę w bardzo ograniczonym zakresie, jeśli w ogóle takowa występuje. Na kierunkach ścisłych i technicznych matematyka jest podstawą.

Matematyka znajduje szerokie zastosowanie w informatyce, astronomii, mechanice kwantowej i innych odłamach, geometrii różnego rodzaju, teorii informacji, systemów, analizie numerycznej itp. Oto jak rozwinęła się ona na przestrzeni dziejów.

Matematyka ma również zastosowanie w badaniu zjawisk zachodzących w gospodarce, a mówiąc ściślej w ekonomii. Zresztą na pewno nie raz obserwowaliśmy tabelki i wykresy pokazujące wzrost lub spadek jakiegoś czynnika, w tym PKB – jakże popularnego. Znaczenie tego wskaźnika zostało z biegiem lat nieco wypaczone. Wskaźnik ten jest traktowany jako miara dobrobytu co nie jest dobrym zjawiskiem. Państwa autorytarne mające rozbudowane wojsko również mają wysoki PKB, a na dobrobyt obywateli się to nie przekłada. Ale wskaźników mikro- i makroekonomicznych określających jakość życia w danym państwie i jego funkcjonowanie jest więcej.

Matematyka w ekonomii służy również do pomiaru pewnych trendów i zjawisk. Jaki odsetek gospodarstw domowych w ciągu określonego czasu się wzbogacił, a jaki musiał zrezygnować z wielu rzeczy. To pokazuje skuteczność nowych rozwiązań stosowanych w danym państwie. Pozwala również określić wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na gospodarkę państwa. Dokonuje się to poprzez pomiar określonych czynników. Za pomocą matematyki można określić zmiany na obszarze jednego rynku lub całych wspólnot narodowych.

Osobna sprawa to zastosowanie matematyki w księgowości – tego tłumaczyć nie trzeba. Księgowość to odpowiedzialna dziedzina, w której szerokie zastosowanie odgrywają cyfry. W końcu trzeba spiąć budżet. A zgodność po stronie zarobków i wydatków w budżecie to ważna kwestia. Dotyczy to nie tylko budżetu przedsiębiorstwa, ale również budżetu domowego, budżetu osobistego, jak i również budżetu całego państwa. Istnieją nawet programy pozwalające obliczać domowy budżet, ale możemy w tym celu również wykorzystać popularny arkusz kalkulacyjny Excel. W dzisiejszych czasach warto się z nim zapoznać – jest on często wykorzystywany. I przydatny.

Powyższe przykłady pokazują jak niesamowicie rozwinęła się matematyka na przestrzeni dziejów. I jakie ma ona zastosowanie we współczesnym świecie. Takie czy inne formy liczenia były znane od dawna. Ale rozwinęły się – było to podyktowane ogólnym rozwojem i dziejową koniecznością. Kto wie z czym spotkamy się za kilkadziesiąt lat.

Leave a Comment