Podstawa nowoczesnych technologii

Chociaż dzisiaj dość powszechny jest pogląd, że to informatyka i cyfryzacja czy komputeryzacja w sposób najpoważniejszy odmieniły losy cywilizacji i kształtują rzeczywistość XXI wieku – w rzeczywistości nauki te mają swoją podstawę w starożytności. Antyczni matematycy naturalnie nie mogli przewidywać, że ich niesamowite założenia i prawidła opisujące za pomocą cyfr i liczb rzeczywistość, pomagając ją zrozumieć i analizować – przyczynią się po wielu tysiącach lat do powstania komputera czy inteligentnego telefonu ze stałym dostępem do Internetu. Nie byliby nawet w stanie zrozumieć idei takiej jak Internet, ale i za tym wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym człowieka stoją de facto przede wszystkim matematyczne obliczenia i analizy, które najlepszym naukowcom świata zajmowały kilka dekad.
Dzisiaj nowoczesne technologie nadal rozwijają się w ekspresowym tempie, co wynika nie tyle z postępu w dziedzinie samej matematyki, co ze wzrostu finansowania. Kapitał inwestorski opiera się dzisiaj przede wszystkim na firmach z sektora IT, albowiem to one generują największe zyski. Za każdym przełomowym osiągnięciem jak budowa komputera przenośnego i stworzenie Internetu mobilnego, stoją konkretnego działania matematyczne. A za każdym takim matematycznym działaniem stoi często nie jeden człowiek, lecz cały zespół naukowców – specjalistów w dziedzinie matematyki. Matematyka i informatyka to dzisiaj działy tak mocno ze sobą spokrewnione, że nie da się ich praktycznie od siebie oddzielić i sukces w jednej sferze praktycznie zawsze wymaga zaangażowania także tej drugiej. Jedno jest pewne – XXI wiek nie byłby tak nowoczesny, gdyby nie wieki matematycznych odkryć.

Leave a Comment