Matematyka na maturze

I stało się. Od pewnego czasu matematyka jest obowiązkowa na maturze. Czy to dobrze, czy źle. Należy pamiętać, że matematyka w liceum to już nie proste dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. To również trygonometria i wiele innych zagadnień. Matematyka na poziomie podstawowym jest relatywnie prosta. Ale matura rozszerzona z matematyki – to już jest pewne wyzwanie. Z czym jednak to się wiąże.

Matura rozszerzona z matematyki to przede wszystkim coś, co jest potrzebne chętnym na uczelnie techniczne. Tam bez zaawansowanej wiedzy matematycznej wiele się nie zwojuje.

Egzamin z matematyki trwa przeciętnie 170 minut. Dozwolone pomoce naukowe w trakcie egzaminu maturalnego to linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory zapewniane przez szkołę. I oczywiście długopis lub pióro piszące w kolorze czarnym. Opinie na temat poziomu trudności są podzielone. Rzecz w tym, że nie każdy musi być zdolny z matematyki. I dlatego matura rozszerzona z matematyki może stanowić pewną trudność. Matura na poziomie podstawowym jeszcze nie jest problemem. Oczywiście i tu opinie mogą być podzielone, ale jednak. Zresztą sama nazwa – poziom podstawowy a rozszerzony. To jednak są różnice.

Rozwiązania do zadań, które są na maturze z matematyki dostępne są w internecie. Naturalnie po egzaminach. Inaczej byłoby nieciekawie. Choć informacje o wyciekach również się pojawiały. Miejmy jednak nadzieję, że to tylko incydent, i że takich przypadków więcej nie będzie.

Aby jednak matura rozszerzona z matematyki mogła się odbyć, należy przygotować odpowiednie zestawy i arkusze dla różnych uczniów. Z uwzględnieniem ich specyfiki. I tak przygotowane są arkusze dla : uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową, arkusz dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera, dla uczniów słabosłyszących, słabowidzących, arkusze dla niewidomych – czarnodruk i WinBraille oraz arkusz dla uczniów niesłyszących. W końcu różne są dzieci, z różnymi dysfunkcjami. Czy matura ma być tylko dla wybitnie zdrowych?

A co obejmuje matura rozszerzona z matematyki. Różnego rodzaju równania, w tym kwadratowe, trygonometrię, potęgowanie i pierwiastkowanie, układy współrzędnych, prostokąty wpisane w okręgi, czworokąty, funkcje kwadratowe i inne podobne zadania. I zagadnienia.

Generalnie matura rozszerzona z matematyki, jeśli chodzi o zakres materiału, tym się różni od podstawowej, że uczeń musi mieć opanowany zestaw podstawowy plus dodatkowe zagadnienia. A jakie dokładnie? To się zmienia z biegiem lat. Choć w ogólnym zarysie zakres jest podobny. W każdym przypadku uczeń musi znać liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometria oraz inne zagadnienia.

Matura rozszerzona z matematyki dla niektórych uczniów jest zmorą. Zakres materiału jest dosyć duży. Z drugiej strony dla tych, którzy chcą studiować matematykę, albo preferują kierunki techniczne taka matura jest wskazana. I tak muszą posiadać tą wiedzę i tak. Czy więc uczynienie z matematyki obowiązkowego przedmiotu na maturze to dobry pomysł? Czas pokaże.

Comments are closed.