Miara szybkości przemieszczania się

Ruch to nieodłączny element występujące w przyrodzie. My w ciągu dnia wykonujemy sporo różnych ruchów. Nawet jeśli cały dzień siedzimy w domu. Poza domem ruch występuje bardzo często. Widzimy go na okrągło na ulicach. Inni ludzie... Read more →

Wartość zmieniająca się okresowo

Różne występują wartości i rożne są metody ich pomiaru. A niektóre wartości zmieniają się w czasie. W określony sposób. Pomiędzy najwyższą wartością osiąganą przez daną wielkość, a najniższą zachodzi często rozbieżność.... Read more →

Obliczamy wartość środkową

Jedną z miar używanych w statystyce, której celem jest wykazywanie różnych rzeczy jest mediana. Inne określenie na medianę to wartość środkowa zbioru. Kiedy stosujemy tą miarę otrzymujemy podział obserwowanego zjawiska na dwie grupy.... Read more →

Wzór na obliczenie danej wielkości

Jak obliczyć procenty. A jak obliczyć objętość, szerokość lub inne wielkości. Matematyka to wspaniała nauka. Uczy nie tylko prostych obliczeń, takich jak mnożenie i dzielenie. Pozwala też zająć się bardziej zaawansowanymi czynnościami.... Read more →
1 2 3