Po co matematyka?

mathematics-1044084_1280Matematyka jest przedmiotem, który wielu osobom, a w szczególności uczniom, może wydawać się zbędny. Bardzo często dzieci i młodzież nie lubią się tego przedmiotu uczyć. Nie można jednak zapominać o tym, że nauka matematyki jest istotna, nie tylko na poziomie szkolnym, ale także w życiu dorosłym każdego człowieka. Nauka matematyki niesie z sobą bardzo wiele korzyści, których każdy powinien być świadomy.

Pierwszą korzyścią jest wpływ nauczania matematyki na umysł młodego człowieka. Jak udowodnili naukowcy, uczenie się praw i wzorów matematycznych, a także rozwiązywanie przykładów, pozwala na zdobywanie umiejętności logicznego myślenia, które tak bardzo przydaje się następnie w życiu. Prawidłowe zastosowanie wzorów i dokonywanie wielu obliczeń wymaga zastanowienia się, rozpatrzenia różnych możliwości rozwiązań. Wszystko to działa bardzo pozytywnie na logiczne myślenie młodej osoby.

Inną korzyścią wynikającą z uczenia się matematyki oraz rozwiązywania przykładów, także odnoszącą się do umysłu i zdolności ucznia, jest poprawa pamięci. Podobnie jak w powyższym przypadku, również i tym razem udowodniono naukowo, że zdolność zapamiętywania może być bardzo poszerzona, jeśli człowiek w młodym wieku, a więc w okresie szkolnym, wykona wiele matematycznych zadań, rozwiąże przykłady, będzie uczył się stosowania wzorów, itp.

Poza wpływem na umysł człowieka i rozwijanie jego umiejętności, matematyka jest także bardzo przydatna w życiu codziennym. Można wymienić bardzo wiele czynności dnia codziennego, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej człowieka, w których wiedza matematyczna bardzo się przydaje. Oczywiście nie zawsze potrzebna jest wiedza bardzo zaawansowana, często wystarczy znajomość podstawowych praw z omawianego zakresu oraz umiejętność policzenia podstawowych danych. Niemniej jednak nauka matematyki w szkole dopomaga tutaj ogromnie. Jako przykłady takich czynności czy dziedzin, wymienić można zawody związane z matematyką, jak księgowy, bankier czy ekonomista.

Rozpatrując wpływ matematyki na życie codzienne nie można zapomnieć o tym, że jest to dziedzina wiedzy, która porządkuje i organizuje wszystko co otacza człowieka. Prawa matematyczne decydują o tym, jak funkcjonują podstawowe dziedziny życia społecznego, jak choćby schemat miar wag, odległości czy pojemności. Algorytmy matematyczne są także podstawą funkcjonowania urządzeń elektronicznych, w tym przede wszystkim komputerów, tabletów czy smartfonów. Według praw matematycznych odbywają się np. zawody sportowe (terminarz rozgrywek różnego rodzaju to często algorytmy matematyczne), wybory parlamentarne czy samorządowe (sposoby liczenia głosów i ich wpływ na wyniki uzyskiwane przez poszczególnych kandydatów), itd.

Wreszcie należy pamiętać o tym, że każdy przedmiot szkolny korzysta w mniejszym lub większym zakresie z osiągnięć matematyki. Nie tylko przedmioty bezpośrednio z matematyką związane jak fizyka czy astronomia, ale także geografia, chemia czy biologia. Wszystkie one zawierają w sobie pewne schematy, dane czy podziały, które wykorzystują prawa lub wzory matematyczne.

Mając wszystko powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że matematyka jest niezwykle przydatna w życiu człowieka, w każdej niemal jego dziedzinie. Dlatego też każde społeczeństwo powinno zachęcać uczniów do nauki tego przedmiotu. Ma to bardzo duży wpływ na późniejsze losy ludzkie.

Leave a Comment