Próba przez właściwym egzaminem

Egzamin maturalny to jest wyzwanie i czasami duży stres. Od pewnego czasu jednym z przedmiotów obowiązkowych na maturze jest matematyka. Nie jest to przedmiot łatwy. Fakt wprowadzenia tego przedmiotu na maturę wywołuje u niektórych uczniów palpitację serca oraz bezsenność. A czy rzeczywiście jest się czym stresować? Tutaj odpowiedzi będą różne. Jest jeszcze pewna pomoc – próbna matura z matematyki.

Matura próbna ma miejsce co roku. Jest to swoisty test dla uczniów, czy są już dostatecznie przygotowani czy też, niestety, nie. Próbna matura z matematyki to plus. Dzięki niej uczeń może ocenić i zobaczyć czy już jest gotowy do matury właściwej czy też jeszcze nie. Kiedy zostanie zakończona próbna matura z matematyki sprawdzane są wyniki, a uczeń otrzymuje ocenę. Jeżeli dostanie ocenę pozytywną, świadczącą o tym, że zdał to dobrze. Oznacza to, że jest przygotowany. Wprawdzie nie oznacza to, że może zaprzestać nauki. Próbna matura z matematyki to jedno, ale na maturze właściwej pytania mogą się różnić. I to w sposób znaczący. Ale taki uczeń już może spać spokojnie po nocach. A co oznacza niezdana próbna matura z matematyki? Oznacza to, że niestety, trzeba więcej uczyć się matematyki. Tak, aby na właściwym egzaminie maturalnym móc ją zaliczyć.

A kiedy może odbyć się próbna matura z matematyki? Terminy egzaminów maturalnych są ściśle określane. Terminy próbnej matury są podawane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Próbne matury odbywają się co roku ze wszystkich przedmiotów. Dopiero parę miesięcy później jest czas na maturę właściwą. A więc uczeń ma trochę czasu na ewentualne przygotowania.

Wprowadzenie matematyki na egzamin maturalny jest źródłem stresu dla wielu uczniów szkół średnich. Na szczęście są dostępne różnego rodzaju pomoce naukowe. Począwszy od tego, że zadania wraz z wynikami z matur z lat poprzednich są dostępne na stronach internetowych, przez różne podręczniki, a skończywszy na maturach próbnych. Oczywiście pozostają jeszcze korepetycje z matematyki. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach z tego przedmiotu może się dokształcać poza szkołą.

Próbna matura z matematyki – a więc swego rodzaju chrzest bojowy. Logarytmy, całki, równania kwadratowe, układy i osie współrzędnych, wyrażenia algebraiczne, liczby rzeczywiste, potęgowanie, pierwiastkowanie oraz inne. Na maturze próbnej człowiek niejako zderzy się z tymi zagadnieniami. Może to być więc jeden stres mniej. Ale może to też być jeden stres więcej. Zależy jak kto reaguje. Pokazanie obszarów własnej niewiedzy może być nie tyle bodźcem do intensywniejszej nauki co stresem.

Jakby nie było jest jeszcze czas, aby przygotować się do właściwej matury z matematyki. Głowa do góry i czas się uczyć. A wszystko będzie dobrze. A jeśli nawet nie uda się w tym roku to w przyszłym. To nie jest tak, że nie zdało się w tym roku i koniec. A żeby nie tracić roku można pójść do wybranej przez siebie szkoły policealnej. Nie wszędzie matura jest wymagana. I przez ten czas przygotować się – zdać maturę. I potem odetchnąć z ulgą.

Comments are closed.