Obliczamy sobie oceny

Oceny w polskim systemie edukacyjnym to podstawowa miara postępów w nauce. Na ocenę semestralną składają się oceny, które uzyskujemy w trakcie trwania pojedynczego semestru. Są to oceny z odpowiedzi ustnych, różnego rodzaju prac klasowych, sprawdzianów, zadań domowych, aktywności oraz innych zadań. A więc jaką ocenę możemy otrzymać mając oceny takie a nie inne. Czy nauczyciel sprawiedliwie wystawi nam taką ocenę, a nie inną? Jak obliczyć średnią ocen. Oto jest pytanie.

Jak obliczyć średnią to ważna sprawa. Zacznijmy od tego co to jest średnia. Wyobraźmy sobie sytuację taką. Jesteśmy gdzieś razem z dwójką znajomych. A więc jest nas trzech. Ty masz dwa jabłka, jeden znajomy ma cztery, a drugi ma sześć. Czyli w sumie dwanaście. Ale średnio licząc każdy ma cztery jabłka. Jak obliczyć średnią w takim wypadku? Jabłka razem – czyli dwanaście, przez liczbę osób – trzy. Dwanaście przez trzy to razem cztery.

Jeżeli zastanawiamy się jak obliczyć średnią to musimy wziąć coś pod uwagę. Jest średnia arytmetyczna oraz średnia ważona. Zwykle mówiąc o średniej mamy na myśli średnią arytmetyczną. Jeżeli chcemy obliczyć średnią arytmetyczną naszych ocen to postępujemy w sposób następujący. Sumujemy wszystkie oceny z danego przedmiotu, a następnie dzielimy sumę przez ilość ocen. Czyli wyobraźmy sobie, że ktoś ma następujące oceny: 3,4,5,2,1,4. Suma tych ocen to 20. A liczba to 6. A więc 20/6 to daje średnią arytmetyczną 3,33.

Ale gdyby wyliczanie średniej arytmetycznej było wystarczające do wyliczenia średniej ocen byłoby nam zbyt łatwo. Jest jeszcze średnia ważona. A tu sprawa jest nieco bardziej złożona. Jak obliczyć średnią arytmetyczną ocen. Tutaj sumujemy oceny mające określoną wagę i pomnożone przez tę wagę. A potem dzielimy przez sumę iloczynów wagi i ocen tejże wagi. Czyli mamy oceny wagi 1, i są to 2,3,4. A poza tym mamy oceny wagi 2 i są to 3,5,1. A więc sumujemy oceny wagi jeden, i jest to 9 mnożymy następnie przez 1. Potem oceny wagi 2. Suma tychże ocen to też 9 i mnożymy razy 2. Czyli wychodzi 18. Razem suma ocen to 27. I dzielimy ją. Jak? W tym wypadku to będą po trzy oceny z każdej z wag. Czyli 3 x 1 oraz 3 x 2. Razem wychodzi 9. I tak 27 podzielić przez 9 wychodzi równo 3.

To teraz drodzy uczniowie wiecie już jak obliczyć średnią. Chodzi tu o średnią w obu przypadkach – średnią arytmetyczną oraz średnią ważoną. A jakbyście jeszcze mieli trudności to poszperajcie w internecie. Znajdą się strony internetowe, które pomogą Wam w obliczeniu średnie waszych ocen. Spiszcie sobie tylko oceny, posiedźcie przed komputerem, wprowadźcie dane i wyliczcie. A będziecie już wiedzieć.

Jak obliczyć średnią ważoną. To dosyć częsty problem uczniów szkół. Szczególnie tych ponadgimnazjalnych. Ale rozliczne kalkulatory średniej ważonej w internecie powinny ułatwić Wam to zadanie. Oceny w szkole to ważna rzecz. Wiadomo – decydują o przejściu z jednej klasy do drugiej, powodują, że w domu mamy mniej lub więcej stresów, a także decydują o tym gdzie pójdziemy po skończeniu naszej szkoły.

Comments are closed.