Zadania matematyczne – ćwicz i utrwalaj

Chcąc perfekcyjnie opanować jeden z podstawowych przedmiotów szkolnych a zarazem jeden z przedmiotów należących do tej trudniejszej grupy, bo przedmiotów ścisłych – matematykę, trzeba się sporo napracować i systematycznie wykonywać różnego rodzaju zadania matematyczne.

Nie ma innej możliwości poprawnego opanowania wiedzy z tego zakresu. Oczywiście pewne tematy są do wyuczenia na pamięć, np. twierdzenia czy definicje, ale przecież stricte matematyka to dużo więcej wiadomości. Najpierw uczniowie muszą nauczyć się teorii, a później zastosować ją w praktyce, czyli rozwiązywać zadania matematyczne.

Każdy zakres wiedzy to przecież oddzielne zadania matematyczne. Jeśli uczniowie są na etapie przyswajania wiedzy o ułamkach zwykłych, to najpierw poznają ich konstrukcję oraz teorię z nimi związaną, poznają co to jest licznik i mianownik, a po opanowaniu tych wiadomości rozwiązują zadania matematyczne z tego zakresu. Im więcej zadań rozwiążą, tym lepiej zapamiętają i utrwalą dane treści nauczane w szkole.

Podobnie jest z innymi tematami, związanymi z matematyką. Nie ma innej drogi do nauki tego przedmiotu, jak po prostu rozwiązywanie, ćwiczenie, a dzięki temu utrwalanie zdobytej wiedzy.

Co ważne jednak, jeśli uczeń poprawnie rozwiązuje zadania z danego zakresu i przechodzi do dalszego etapu nauki, poznaje nowe zagadnienia i tematy, co jakiś czas powinien systematycznie wracać do wiadomości i umiejętności, które zdobył już wcześniej. Dzięki temu nie zapomni o tym, co już wie i potrafi.

Skąd zatem czerpać zadania matematyczne? Na rynku wydawniczym jest mnóstwo pozycji książek, które zawierają ogromne ilości zadań, ćwiczeń utrwalających wiedzę. Zawarte w nich zadania matematyczne często na końcu takiej książki posiadają zestaw poprawnych odpowiedzi, dzięki czemu każdy uczeń po rozwiązaniu zadania może sam sprawdzić, czy otrzymany przez niego wynik jest prawidłowy.

Jest to bardzo dobra forma ćwiczeń, bo nawet jeśli okaże się, że zadanie nie do końca zostało poprawnie rozwiązane i odpowiedź czy wynik jest różny od tego zapisanego na końcu owej książki, to nikt nie postawi mu złej czy niezadowalającej dla niego oceny.

Metodą prób i błędów, ponownym rozwiązywaniem zadania będzie dążył do tego, aby osiągnąć taki sam wynik, jaki zawarty jest w odpowiedziach.

Każdy uczeń – niezależnie od poziomu czy etapu edukacji, na którym się obecnie znajduje, z pewnością znajdzie w każdej księgarni zestaw zadań matematycznych, które przypadną mu do gustu a jednocześnie zaciekawią i zachęcą go do samodzielnej pracy w domu.

Bo matematyki należy uczyć się i powtarzać ją niemalże cały czas. A pamiętajmy o tym, że jeśli dobrze opanujemy podstawy danego przedmiotu, to dalsza nauka i coraz bardziej skomplikowane wiadomości oraz zadania pojawiające się z danej dziedziny nie będą sprawiać nam większego problemu. Zatem dbajmy o to, aby nie mieć braków, uzupełniajmy więc ewentualne zaległości, ale przede wszystkim znajdźmy czas na to, aby poćwiczyć oraz porozwiązywać różnego rodzaju zadania matematyczne.

Comments are closed.