Matematyka dla każdego

board-776708_1280Przez dwie i pół dekady matematyki nie było na egzaminie maturalnym. Na szczęście wróciła. Wiele osób, a w tej grupie znaleźli się głównie maturzyści i ich rodzice, obawiało się takiej zmiany. Po kilku latach widać jednak, że nie taki matematyczny diabeł straszny, jak go przed 2010 rokiem malowano. Już teraz można również dostrzec korzyści płynące z lepszej znajomości matematyki wśród kolejnych przedstawicieli polskiej młodzieży.

Matematyka królową nauk? Zdaniem wielu zdecydowanie tak. Na poparcie swojego stanowiska mają przede wszystkim liczne korzyści praktyczne, jakie wynikają z umiejętności liczenia i stosowania zasad matematycznych. Znajomość literatury pomaga odnaleźć się w świecie oraz rozwijać swojego indywidualnego oraz społecznego ducha. Biologia wpisuje się między innymi w bardziej świadome dbanie o siebie czy środowisko naturalne. Chemia i fizyka odkrywają i opisują wiele tajemnic świata. A matematyka? Ona także ten świat przedstawia, a zarazem w znacznym stopniu zajmuje się wyjaśnianiem obowiązujących na nim zasad. Matematyka pozwala również lepiej zrozumieć inne dziedziny nauk. Często wpisuje się w dokonywane w ich zakresie odkrycia, daje podstawy do badań i prowadzenia analiz.

Przeciętny człowiek nie musi znać skomplikowanych wzorów, by skorzystać na wiedzy matematycznej. Wystarczy wskazać, że dzięki niej pieniądze w odmiennej formie nie będą dla niego zagadką. Będzie umiał obliczyć różnego rodzaju należności, określić czy stać go na jakiś zakup bądź spłatę kredytu. Trudno znaleźć osoby, które nie doceniałyby znaczenia logiki oraz właściwego jej logicznego myślenia. Większość z nas w pełni zgadza się, że właśnie ono stanowi podstawę świadomego oraz satysfakcjonującego życia. Bez matematyki jednak nie byłby możliwy rozwój logiki i wnioskowania.

Ogromną zaletą matematyki pozostaje również wprowadzenie ładu i harmonii, o które w świecie zdominowanym przez odmienne i często ścierające się ideologie nie jest łatwo. Wartości przedstawiane na przedmiotach humanistycznych opisują różnorakie spojrzenia na świat i rolę, jaką odgrywa w nim jednostka. Tymczasem matematyka dostarcza zasad uniwersalnych. Skłania również do systematyczności i opierania się chaosowi, przez co wprowadza do życia człowieka ład oraz porządek. Chcą ją poznać, trzeba uzbroić się w cierpliwość, a kształtowanie tej cechy już od najmłodszych lat wpisuje się w rozwój jednostki skupionej na działaniu, dobrze odnajdującej się w rzeczywistości i podejmującej świadome oraz racjonalne decyzje. W zestawieniu najbardziej cenionych cech człowieka, oprócz wspomnianych wytrwałości i cierpliwości można wskazać jeszcze zdolność kreatywnego myślenia. Ją także da się rozwijać dzięki matematyce.

Matematyka pomaga w życiu zawodowym, głównie przedsiębiorcom, architektom czy księgowym. To tylko przykłady, ponieważ lista stanowisk czy opisów obowiązków służbowych, na których różny poziom wiedzy matematycznej się przydaje, na pewno była bardzo długa. Jednak ta konkretna nauka pomaga także w innych sferach życia. Dzięki umiejętności liczenia można uniknąć wielu błędów.

Leave a Comment