Wymiar zwany objętością

Czasem zachodzi potrzeba obliczenia wymiarów danego przedmiotu. Obliczamy więc długość i szerokość. Ale to nie wszystko. Przedmioty w świecie rzeczywistym mają trzy wymiary, a nie dwa. A więc dochodzą do tego jeszcze inne wymiary. Jak na przykład objętość. A jak obliczyć objętość? Długość i szerokość to prosta sprawa. Przede wszystkim czymże jest ta objętość. To już jest miara jaką ciało zajmuje w przestrzeni trójwymiarowej. Typową jednostką objętości jest m³ – czyli metr sześcienny.

Objętość – powierzchnia jaką zajmuje ciało w przestrzeni trójwymiarowej. Jednostki objętości to m³, ale oprócz tego litr (dm³) – znana jednostka oznaczająca pojemność cieczy. Ponadto jednostkami miary objętości są cm³, km³, galon oraz inne.

Jak obliczyć objętość? Wiemy już, mniej więcej, czym jest objętość. Ale nie wiemy jak mamy ją obliczyć. Tutaj warto wziąć pod uwagę fakt, że różne ciała mają różne kształty. Weźmy na przykład kulę. A więc jak obliczyć objętość kuli? Objętość kuli mierzy się korzystając z następujące wzoru: V = 4/3 * n*r³. Wiemy już zatem jak obliczyć objętość kuli. Ale są jeszcze inne ciała, inne figury geometryczne.

Jak obliczyć objętość sześcianu. Wzorem na objętość sześcianu jest V = a³. Sześcian ma mieć wszystkie boki równe. Więc jeden bok do potęgi trzeciej da nam objętość tej figury geometrycznej. Ale na kuli i sześcianie nie koniec. Cóż nam jeszcze pozostaje? Jak obliczyć objętość prostopadłościanu? Tu już sprawa wygląda inaczej. Prostopadłościan nie ma wszystkich boków równych – nie musi mieć. Prostopadłościan to taki prostokąt tyle, że w trzech wymiarach. Jego objętość jest mierzona za pomocą wzoru: V = a * b * c.

Mieliśmy już kulę, sześcian oraz prostopadłościan. Ale w przyrodzie będziemy mieli styczność z jeszcze innymi formami oraz kształtami. Co jeżeli przyjdzie nam zmierzyć objętość tworu będącego piramidą? Tu sprawa się nieco komplikuje. Jak obliczyć objętość, na przykład piramidy Cheopsa? Wzór na objętość piramidy to V = 1/3 Pp * H. Przy czym Pp to jest pole podstawy, a H to jest wysokość.

Ta podstawowa wiedza powinna ułatwić nam życie. Wiemy już jak obliczyć objętość podstawowych figur geometrycznych. A to nam pomoże w przyszłości obliczać objętość różnych przedmiotów rzeczywistych. Dzięki temu będziemy wiedzieli ile metrów sześciennych – m³ ma nasz pokój albo kuchnia, ile decymetrów sześciennych (dm³) lub po prostu litrów będziemy potrzebowali do przygotowania czegoś.

Obiekty rzeczywiste mają trzy wymiary. Wyliczenie długości, szerokości lub wysokości to prosta sprawa. To są dwa wymiary i w praktyce jedna linia. Wystarczy więc wziąć miarkę, przyłożyć dobrze w dwa miejsca i dokładnie obliczyć długość, wysokość lub szerokość. Ale gdy przychodzi do objętości trzeba różne boki pomnożyć przez siebie. Tutaj sprawa trochę się komplikuje. Oprócz kalkulatora przyda nam się ta podstawowa wiedza jak obliczyć objętość. Szczególnie, że jest to akurat ten zakres matematyki, który się w życiu przydaje. Warto więc o nim pamiętać – nigdy nie wiadomo kiedy przyjdzie nam z niego skorzystać.

Comments are closed.