Wartość zmieniająca się okresowo

Różne występują wartości i rożne są metody ich pomiaru. A niektóre wartości zmieniają się w czasie. W określony sposób. Pomiędzy najwyższą wartością osiąganą przez daną wielkość, a najniższą zachodzi często rozbieżność. Amplituda jest stosowana do opisu zjawisk nie mających ściśle określonego charakteru. Amplituda jest wykorzystywana w meteorologii. Amplituda opisuje wtedy poszczególne wskaźniki pogodowe zmieniające się w określonym czasie. A może to być zmiana wilgotności, temperatury, nasłonecznienia w ciągu tygodnia, miesiąca lub nawet roku. Amplituda to największe wychylenie z pewnego poziomu. Występuje ona w ruchu drgającym oraz falowym.

Jak obliczyć amplitudę? Tylko pytanie co mamy konkretnie na myśli. Ponieważ amplituda jest wykorzystywana w meteorologii zastanówmy się, jak obliczyć amplitudę średniej temperatury powietrza. Wyobraźmy sobie dwie wartości. Jednego dnia temperatura była +10 stopni Celsjusza, a drugiego -4. A zatem jak obliczyć amplitudę. W tym momencie od najwyższej wartości odejmujemy wartość najniższą. Czyli w tym przypadku będzie to wyglądać w sposób następujący : 10 – (-2) i mamy 10 + 2, ponieważ minus i minus daje plus, i wychodzi nam 12. Ale tutaj mieliśmy tylko dwie wartości. Można rzec, że to zadanie było w miarę proste.

Wyobraźmy sobie sytuacje bardziej złożoną. Wyobraźmy sobie, że mamy cztery wskazania temperatury. Cztery wartości w ciągu różnych okresów jednego dnia. Czyli na przykład : o 7 rano była temperatura +4° C, o godzinie 12 temperatura wynosiła +20° C, o godzinie 15 temperatura wynosiła +18° C, a o godzinie 20 temperatura wynosiła +16° C. Jak obliczyć amplitudę w takim przypadku. Tutaj należy znaleźć temperaturę najwyższą oraz najniższą. W tym wypadku będą to +20° C oraz +4° C. Podobnie jak poprzednio od wartości najwyższej odejmujemy najniższą. Czyli 20 – 4 = 16.

A zatem wiemy już czym jest i jak obliczyć amplitudę. Pozwoli nam to na wyliczanie różnych wartości. W tym pogodowych, ale nie tylko. Amplituda występuje również w zjawisku zwanym falowanie. Nazywane jest wtedy amplitudą falowania. W przyrodzie częstym ruchem jest ruch drgający prosty. Może to być na przykład ruch struny instrumentu. Może to też być ruch ciężarka, który jest zawieszony na sznurku. Podobnie rzecz się ma z wahadłem. Tutaj również można dostrzec zjawisko amplitudy. I w wolnych chwilach również możemy zastanowić się jak obliczyć amplitudę w tym wypadku. Poza tym może się też zdarzyć amplituda drgań i hałasu. Występuje ona w diagnostyce prostych maszyn. Oczywiście w tym momencie potrzebne jest zastosowanie odpowiednich wzorów, które pozwolą obliczyć amplitudę tychże drgań.

Amplituda to jedna z wielu miar stosowanych w matematyce do opisywania zjawisk występujących w świecie realnym. Jest ona miarą odchyleń w ruchu drgającym oraz falowym. Przy czym dla drgań mechanicznych jednostką amplitudy może być metr. Natomiast dla fali elektromagnetycznej jednostką będzie V / m. Amplituda jest poza tym liczbą nieujemną. A może się ona przydać do wyznaczania trendów w przyrodzie, gospodarce lub jeszcze gdzie indziej.

Comments are closed.