Procenty, ach procenty

Cyfry służą do obliczanie ilości, wielkości oraz objętości. Ale czasami musimy obliczyć część czegoś, albo o ile coś wzrosło. Między innymi z tego powodu wprowadzono pojęcie procenta. A cóż to są procenty. Słowo procent pochodzi... Read more →

Wymiar zwany objętością

Czasem zachodzi potrzeba obliczenia wymiarów danego przedmiotu. Obliczamy więc długość i szerokość. Ale to nie wszystko. Przedmioty w świecie rzeczywistym mają trzy wymiary, a nie dwa. A więc dochodzą do tego jeszcze inne wymiary.... Read more →

Obliczamy sobie oceny

Oceny w polskim systemie edukacyjnym to podstawowa miara postępów w nauce. Na ocenę semestralną składają się oceny, które uzyskujemy w trakcie trwania pojedynczego semestru. Są to oceny z odpowiedzi ustnych, różnego rodzaju prac klasowych,... Read more →

Próba przez właściwym egzaminem

Egzamin maturalny to jest wyzwanie i czasami duży stres. Od pewnego czasu jednym z przedmiotów obowiązkowych na maturze jest matematyka. Nie jest to przedmiot łatwy. Fakt wprowadzenia tego przedmiotu na maturę wywołuje u niektórych uczniów... Read more →
1 2 3