Wzór na obliczenie danej wielkości

Jak obliczyć procenty. A jak obliczyć objętość, szerokość lub inne wielkości. Matematyka to wspaniała nauka. Uczy nie tylko prostych obliczeń, takich jak mnożenie i dzielenie. Pozwala też zająć się bardziej zaawansowanymi czynnościami. Ale żeby wyliczyć bardziej skomplikowane rzeczy potrzebne są odpowiednie wzory matematyczne. Odpowiednie do każdego rodzaju obliczeń.

Matematyka to nauka, która składa się z wielu działów. I do każdego działu muszą być opracowane odpowiednie wzory matematyczne. Aby można było dokonywać stosownych obliczeń. Jakie mamy działy w matematyce. Oto niektóre z nich: algebra, trygonometria, analiza matematyczna, kombinatoryka, geometria. Ale to nie koniec podziału. Co wchodzi w skład algebry? Do algebry zaliczamy potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym, potęgi o wykładniku wymiernym, działania na potęgach, działania na pierwiastkach, wzory skróconego mnożenia, prawa działań na logarytmach.

Przeróżne wzory matematyczne pozwalają nam wyliczać potęgi, silnie oraz inne równania i zadania. Weźmy na przykład wzory skróconego mnożenia. Czyli (a+b)² = a² + 2ab + b². Inny przykład wzoru skróconego mnożenia to a² – b² = (a – b)(a + b). Ale na tym wcale nie koniec. Weźmy na przykład wzory matematyczne, które pozwolą nam obliczyć funkcje sumy i różnice kątów. Czyli na przykład : sin(α + β) = sinαcosβ + cosαsinβ.

Rozmaite wzory matematyczne pozwalają nam obliczać pola i nie tylko różnych figur geometrycznych. Na przykład wzory matematyczne pozwalające zmierzyć kwadrat, obliczyć jego obwód, pole i przekątną. Obwód kwadratu to : Ob = 4a. A natomiast pole kwadratu : P = a², P = ½ d². Ale na tym nie koniec.

Istnieją wzory matematyczne, które pozwalają obliczyć pola i objętości figur przestrzennych. Takich jak graniastosłup, sześcian, prostopadłościan, ostrosłup, kula, walec, stożek i inne. Jeżeli chcemy wyliczyć pole powierzchni graniastosłupa to stosujemy następujący wzór : Pc = 2 * Pp + Pb. Pp – pole powierzchni podstawy, a Pb – to pole powierzchni bocznej. A Pc to pole powierzchni całkowitej. Oczywiście trzeba jeszcze wyliczyć pole podstawy i powierzchni bocznej. A tutaj wzór zależy od tego jakie to są figury. Jeżeli jest to trójkąt to stosujemy wzór a*h i całość dzielimy przez 2.

Przeróżne figury geometryczne, przestrzenne i dwuwymiarowe, trygonometria, sinusy, cosinusy, tangensu, cotangensy i inne. Procenty, potęgi, wielomiany, silnie, symbole Newtona, permutacje, permutacje z powtórzeniami oraz wiele innych. Aby każde z nich wyliczyć potrzebne są odpowiednie dla każdego z nich wzory matematyczne. W końcu, żeby wyliczyć pole dowolnej figury musimy wiedzieć co dokładnie mamy liczyć. Weźmy na przykład zwykły kwadrat. Wzór na obwód kwadratu to 4 * a. Kwadrat z założenia ma cztery boki. Boki te są sobie równe. A więc mierzymy długość jednego z boków kwadratu i mnożymy go cztery razy. Osobną sprawą jest pole kwadratu. Pole kwadratu to a². Albo inaczej a*a – stosuje się czasem taki zapis. Podobnie postępujemy w przypadku dowolnej innej figury. I nie tylko.

Comments are closed.