Przydatność matematyki w życiu

calculator-791833_1280Matematyka, jako jeden z podstawowych przedmiotów szkolnych, jest nauczana przez wszystkie lata uczęszczania ucznia do szkoły. Czy jednak jest to aż tak ważna dziedzina wiedzy? Odpowiadając na to pytanie, warto zastanowić się, na ile prawa i reguły matematyczne przydają się w codziennym życiu. Okazuje się, że są o wiele bardziej przydatne niż się powszechnie sądzi. Warto podać kilka przykładów dla udowodnienia owej tezy.

Pierwszym przykładem może być wykorzystanie matematyki w bardzo wielu zawodach. Ekonomiści, księgowi, bankierzy, ekspedienci w sklepach, czy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą – wszyscy oni na co dzień wykorzystują wiedzę, którą zdobyli na lekcjach matematyki w szkole i na studiach. Posobnie inżynierowie, budowlańcy czy mechanicy samochodowi, oni także korzystają z wiedzy matematycznej. Jest to bardzo duża grupa osób, dlatego też należy uznać, że prawa i reguły matematyczne mają zastosowanie w życiu zawodowym milionów ludzi. Część z tych zawodów wymaga specjalistycznej wiedzy z matematyki, część nieco mniej zaawansowanej, ale każdy z nich zakłada, że w pewnym zakresie przedmiot ten będzie wykorzystywany.

Ale nie tylko w życiu zawodowym mogą one mieć zastosowanie. W życiu prywatnym matematyka jest również przydatna. Przykładem może być w tym miejscu tak prosta czynność dnia codziennego, jaką jest gotowanie. Odmierzenie prawidłowej ilości mąki, cukru, wody czy innego składnika potrawy lub napoju to nic innego jak matematyka w najczystszej postaci. Podobnie jest w podczas robienia zakupów. Oszacowanie, jaką kwotę pieniędzy na owe zakupy wydamy i co w związku z tym możemy kupić, wymaga wiedzy i umiejętności matematycznych, którą nabywamy w szkole. Te czynności, rzecz jasna, nie wymagają specjalistycznej wiedzy z omawianej dziedziny, jednakże nie zmienia to faktu, że gdyby nie podstawowe zdolności matematyczne, których, jak wspomniano, uczymy się w szkole, trudno byłoby wykonać nawet tak podstawowe zadania.

Jak zatem widać, można wymienić wiele dziedzin, czynności czy działań człowieka, które wymagają mniej lub bardziej zaawansowanej wiedzy z zakresu matematyki. Dlatego też nie można się dziwić, że w szkole kładzie się na ten przedmiot duży nacisk. Jest to konieczne i uzasadnione.

Leave a Comment