Liczby dziesiętne to podstawa

Matematyka to dziedzina nauki, a zarazem jeden z przedmiotów wchodzących w skład przedmiotów ścisłych nauczanych w szkole na każdym etapie edukacji. Przedmiotem jej zainteresowania są przede wszystkim liczby, w tym liczby dziesiętne, ale także szeroko rozumiana logika, geometria czy statystyka.

Już samo liczenie, którego uczymy małe dzieci to pierwsze zderzenie z matematyką. Kontynuacją domowej pracy rodziców z dziećmi jest nauka w szkole, kiedy to dzieci poznają liczby dziesiętne czy ułamki oraz działania matematyczne z nimi związane.

Jeśli chodzi o samą matematykę, to przedmiot ten dość często wywołuje wiele trudności u dzieci, ale także u młodzieży i dorosłych zwłaszcza tych, których umysł jest raczej humanistyczny. Jednak niezależnie od ukierunkowania czy predyspozycji uczniów liczby dziesiętne zna i musi znać każdy z nas.

Co to są w ogóle liczby dziesiętne? Otóż liczby dziesiętne to nic innego jak po prostu liczby, które są zapisywane przy użyciu przecinka. Przecinek stawiany jest w celu oddzielenia jedności od części dziesiętnych danej liczby. Zatem stawiamy go po jednościach a przed częściami dziesiętnymi. Jako przykład niech posłuży liczba 99,5. Rozszyfrowując przytoczony przykład należy odczytać go jako 99 całości i pięć dziesiątych, czyli dziewięćdziesiąt dziewięć i pół.

Liczby dziesiętne są wykorzystywane do wielu zadań i ćwiczeń. Podstawowym zadaniem z matematyki związanym z tymi liczbami jest ich porównywanie. Np. trzeba porównać dwie liczby dziesiętne i stwierdzić, która z nich jest większa: 5,25 czy 5,243 ? Porównując te liczby dziesiętne należy po prostu porównać ich poszczególne rzędy zaczynając od największego. Łatwo widzimy na przykładzie, że liczba 5,25 jest większa.

Ważnym zagadnieniem jeśli chodzi o liczby dziesiętne jest umiejętność ich zaokrąglania. I tak liczby dziesiętne można zaokrąglać do jedności, do części dziesiętnych bądź do części setnych. Najbardziej charakterystyczną cyfrą w przypadku liczb dziesiętnych jest cyfra 5. Dlaczego? Bo od tej cyfry włącznie zaokrąglamy w górę, czyli jeśli mamy liczbę 5,25 to po zaokrągleniu otrzymujemy 5,3. Natomiast chcąc zaokrąglić wskazaną w przykładzie liczbę do jedności, otrzymamy po prostu liczbę 5, bo po przecinku mamy cyfrę mniejszą od 5-ciu, w tym przypadku 2.

Przykładów jest mnóstwo zarówno w podręcznikach jak i ćwiczeniach, można też samemu tworzyć zadania i ćwiczenia utrwalające wiedzę o liczbach dziesiętnych. Matematyka to nie tylko więc nauka o samych liczbach, liczeniu, ale także pewnego rodzaju sztuka twórczego myślenia. Uczniowie mogą sami układać sobie zadania, zmuszać się do ćwiczeń do pracy i rozwiązywać je.

Odpowiednie poznanie samych liczb dziesiętnych i rozwiązywanie z nimi zadań matematycznych z pewnością ułatwi opanowanie i przyswojenie wiedzy związanej z ułamkami zwykłymi, które zazwyczaj są nieco trudniejsze dla uczniów. Jeśli we wczesnym etapie edukacji zdobędą taką wiedzę, będą ją utrwalać matematyka nie będzie sprawiać im kłopotów, a może nawet stanie się ich ulubionym przedmiotem, niezależnie od stopnia trudności i zaawansowania.

Comments are closed.