Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki

people-316506_1280Uczniowie szkół na większości poziomów nauczania nie przepadają za matematyką. Jest to przedmiot niezmiernie istotny w procesie kształcenia młodego pokolenia, dlatego należy dokładać wszelkich starań, aby zachęcać uczniów do nauki tego obszaru wiedzy. W jaki sposób można to robić? Z całą pewnością można wymienić kilka przykładów na to, w jaki sposób młody człowiek w wieku szkolnym może nabrać chęci do poszerzania wiedzy z zakresu matematyki.

Przede wszystkim należy nauczać matematyki w sposób maksymalnie nawiązujący do sytuacji z życia codziennego. Jeżeli uczniowie będą wyobrażali sobie samych siebie w różnych sytuacjach, np. podczas robienia zakupów, gotowania, podróżowania, zabawy, itd., będzie im o wiele łatwiej przyswoić przekazywaną wiedzę i rozwiązywać zadania matematyczne. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju zadań można rozpisać bardzo wiele, ponieważ matematyka, co wiadomo nie od dzisiaj, ma ogromne zastosowanie w życiu codziennym. Młodemu człowiekowi trzeba to pokazać.

Drugim sposobem na zachęcenie uczniów do nauki matematyki jest zaangażowanie. Należy przekazywać wiedzę w taki sposób, aby dzieci i młodzież mieli za zadanie wykazanie się kreatywnością, rozwiązanie zagadki, ewentualnie współpracę w grupie. Docelowo zajęcia te powinny wyglądać w taki sposób, aby matematyka nie kojarzyła się tylko z uczeniem na pamięć wzorów i rozwiązywaniem suchych zadań na tablicy czy w zeszycie. Rzecz jasna tego typu zadania można stosować przede wszystkim wśród dzieci, uczniów klas szkoły podstawowej. W szkole średniej jednak również istnieją sposoby na to, aby zaangażowanie pobudzało w młodych ludziach ciekawość i aby chcieli uczyć się matematyki.

Konkludując należy zauważyć, że wszystkie metody zmierzające do zachęcenia uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu matematyki związane są ze zmianą sposobu nauczania tego przedmiotu i uczynienie go przez to ciekawszym. Wydaje się, że właśnie tego rodzaju metody mogą być najefektywniejsze.

Leave a Comment