Działania na ułamkach to podstawa matematyki

Matematyka to jeden z podstawowych przedmiotów nauki, który towarzyszy uczniom już od pierwszych dni nauki w szkole. Oczywiście są i tacy mali uczniowie, którzy działania na ułamkach lub przynajmniej ich podstawy opanowali już przed pójściem do szkoły. A to wszystko jest przecież zasługą rodziców.

Niezależnie jednak od umiejętności uczniów szkolny program nauczania z matematyki wymaga i przewiduje sporo zajęć z tego zakresu i działania na ułamkach są tematem przewodnim kilku lub nawet kilkunastu lekcji z matematyki. Opanowanie tych umiejętności jest bardzo ważne dlatego kładzie się na nie dość duży nacisk i nauczyciele przeznaczają wiele czasu na ich wyjaśnianie, tłumaczenie a przede wszystkim ćwiczenie i utrwalanie.

Działania na ułamkach to niezbędna podstawa, z którą wiążą się dalsze tematy lekcji. Zatem ich zrozumienie jest niezwykle istotne na wczesnym etapie edukacji. Działania na ułamkach są coraz bardziej rozbudowane, skomplikowane i wymagają więcej pracy oraz obliczeń.

Jeśli chodzi o działania na ułamkach to należy zaznaczyć, że wyróżniamy ich dwa rodzaje. Są to działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Wydawać by się mogło na początku, że ułamki dziesiętne są łatwiejsze, cyfry zapisywane są po przecinku – łatwo je zapisać i obliczyć. Natomiast ułamki zwykłe wiążą się z dodatkową wiedzą, a właściwie rozróżnianiem licznika i mianownika. Jest to bardzo istotna rzecz, gdyż we wszelkich działaniach na ułamkach zwykłych trzeba najpierw sprowadzić każdy ułamek do tego samego mianownika, a dopiero wówczas wykonywać wymagane w poleceniu obliczenia.

W praktyce bardzo często zdarza się, że to właśnie ułamki zwykłe przysparzają uczniom więcej problemów niż ułamki dziesiętne.

Kiedy uczniowie opanują już te podstawowe wiadomości, zaczynają się bardziej skomplikowane zadania i ćwiczenia poprzedzone oczywiście odpowiednią teorią i wykładem. Otóż kolejnym etapem w działaniach na ułamkach jest ich zamiana, czyli zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie – dziesiętnych na zwykłe. Temu zagadnieniu poświęca się również wiele czasu i pracy, bo tylko trening czyni mistrza.

To co trzeba zaznaczyć i powtórzyć po raz kolejny to fakt, że tego materiału, tego zakresu matematyki nie da się pominąć, przeskoczyć, a już na pewno nie umieć. Jeśli już na tym etapie uczniowie mają problemy, a co gorsza braki, aż strach pomyśleć co dalej będzie z ich wiedzą matematyczną, która z klasy do klasy będzie coraz bardziej skomplikowana, trudniejsza a przede wszystkim będzie opierała się na podstawach, w tym także na działaniach na ułamkach.

Jeśli uczeń nie potrafi w szkole opanować tych wiadomości musi ćwiczyć z rodzicami w domu bądź już od najwcześniejszych lat edukacji uczęszczać na prywatne, płatne lekcje czyli korepetycje. Nie tylko rolą nauczycieli, ale także rodziców jest dołożenie wszelkich starań, aby ich dziecko perfekcyjnie poznało niezbędne podstawy, bo na dalszych etapach edukacji zaległości będą się pogłębiać, nawarstwiać i pojawi się duży problem w nauce.

Comments are closed.