Czy matematykiem trzeba się urodzić?

Wiele osób uważa, że większość ludzi ma od samego początku odpowiednie predyspozycje do pewnych zagadnień. Są dzieci, które bardzo szybko uczą się nowych słówek z języka angielskiego i posiadają do tego dużą smykałkę. Nie... Read more →

Pitagoras – matematyczny geniusz

Matematyka, jak każda dziedzina wiedzy, ma swoich twórców, osoby, które położyły podwaliny pod współczesne twierdzenia i schematy, które można by dziś określić mianem ikon. Niewątpliwie w matematyce jedną z takich „ikon”... Read more →

Przydatność matematyki w życiu

Matematyka, jako jeden z podstawowych przedmiotów szkolnych, jest nauczana przez wszystkie lata uczęszczania ucznia do szkoły. Czy jednak jest to aż tak ważna dziedzina wiedzy? Odpowiadając na to pytanie, warto zastanowić się, na ile... Read more →

Ciekawostki z dziedziny matematyki

Matematyka to ta dziedzina, która od zarania dziejów towarzyszy ludzkości pozwalając jej wyliczyć różne wartości. Ale my żyjąc w naszym kręgu kulturowym znamy pewną określoną matematykę, tą, z której osobiście korzystamy. Wprawdzie... Read more →
1 2 3 4 5